درموردخودروولاستيک

بدنه موتور
هنگامي كه بدنه موتورپوشيده ازچربي وروغن باشدامكان تبادل حرارتي آن با
محيط خارج كم شده وازميزان كارايي آن كاسته مي شود. بنابراين بهتراست
بدنه وپوسته موتورراهميشه تميزنگهداريد.

براي تنظيم سيستم جرقه و كاربوراتور ازتوصيه هاي ســازنده خودرواستفاده
نماييد.
ازسولفاته شدن سركابل باطري ووايرهاجلوگيري كنيد.
تجهيزات الكتــــريكي خــــودرورادرموقع عـــدم نيازخامـــوش كنيد.

فيلتر
استفاده ازفيلــترهــواي استـاندارد و تعويــض به هنگام آن تاثيرقابل توجهي در
افزايش توان موتــور ، كاهش مصرف سوخت وجلوگيري ازنشر گازهاي آلاينده
خروجي ازاگــزوزدارد.
سوراخ كردن فيلــترهــوا نه تنهاكمكي به تنفس بهترموتور نمي كندبلكه باعث
ورود ذرات گردوغباربه درون موتورخواهدشد.
فيلــترهــواي مسدودشده ازتوان موتــورمي كاهــد. چنانچه خودرودرجاده هاي
خاكــي مورداستفاده قرارمي گــيرد، ضروري است فاصله تعويض فيلــترهــوا را
كوتاهتر كنيد.
فيلتربنزين رابطورمعمول تعويض نماييد.
چنانچه بنزين به داخل سه راهي كه بعدازپمپ بنــزين واقع شده نيامده باشد
وياسطح بنزين دراين سه راهي پايين باشد،به احتمال زيادفيلتربنزين مسدود
شده وبايدتعويض شود.

شمع هاوسوپاپ هارابه موقع فيلرگيري كنيد.
هرگونه كمبود و عــدم كارايي اجزاءموتـوراتومبيل منجربه افزايش مصـرف بنزين
مي شود.

روغن موتور
سياه شدن روغن موتور،مبناي تعويض روغن نيست.
روغــن موتــورداراي مــواد افزودني پاك كننده اي است كه از رسوب گذاري در
قسمتهاي مختلف جلوگيري كــرده وناخالصي ها را بصــورت معلـق درون خود
نگه مي دارد.مبناي تعويض روغـن موتـورتغييـرات ظاهري نيست بلكه كيلومتر
كاركرداستاندارد آن است.
بارعايت كاركرد استاندارد روغـن موتور مي توانيم علاوه برصرفه جويي دروقـت
وهزينه شخصي ازاتلاف ميلياردها تومان سرمايه ملي جلوگيري كنيم.

تنظيم موتور
باتنظيم مـرتب موتــوراتومبيلتان ازمصــرف بي رويه سـوخــت تاميــزان پانــزده
درصدجلوگيري مي كنيد وعمــراتــومبيلتان افــزايش مي يابد و مهمترآنــكه با
كاهش 50درصد ازگازهاي آلاينده خروجي ازاگزوزخــودروازآلودگي هــواي شهر
جلوگيري خواهيدكرد.

معاينه فني
معاينــه فنـي خـودرو ضروريست وضمن بالابردن ضـريب ايـمني سفـر، باعــث
كاهش مصرف سوخت وافزايش عمرمفيدموتوراتومبيلتان مي شود.

لاستيك خودرو
بخاطرداشته باشيد زمانيكه درحال رانندگي هستيد عملا زندگي روي بــاد را
تجربه مي كنيد. باآگاهــي به اينكه هيچ عاملي نمي تواند بيش ازكــم بـادي
لاستيـك خــودرو براي شما و زندگي شماخطــرناك باشد، حداكثردقــت را در
ميــزان كردن بادلاستيك ها، مطابق بااستانداردكارخانه توليدكننده ودرزماني
كه لاستيك سرداست بنماييد.

براي ايمني بيشتردرسفرهاي طولاني به هيچ عنوان ازبادتايرخودنكاهيد.

هنگام تنظيم باد به باراتومبيل خود توجه كافي داشته باشيدوسعي كنيد كه
بادلاستيكهابامقدارباراتومبيل متناسب باشد.

كــم بادي لاستيك موجب انعطاف پذيري وخمش بيش ازحــد آن روي چرخ در
هنگام حركت شده وباعث توليدحـــرارت زياد در داخــل لاستيك وفرســودگي
زودرس آن خواهدشد.
پربادي لاستيك باعث سايش بيش ازحدناحيه وسط آن خواهدشد.
درلاستيك هايي كه به مقدارصحيح بادزده مي شود، ضمن آنكه ناحيه رويـه
باسطح جـاده درتماس است ، لاستيك آنقدرهم نرم وانعطاف پذيرنيست كه
بيش ازحدخمش پيداكند.

استفاده ازلاستيك هاي راديـال ومعمـولي درزيريك خـودروصحيح نيست .در
صــورت اجباربه استفاده ،لاستيك هاي راديـال درمحورعقب ولاستيك هاي
معمولي درمحورجلوقرارگيرند.
براي لاستيك هاي نو،تيوب نــو بكارببريد.
هميشه براي لاستيك رينگ استاندارد ( ازنظرقطـروعـرض ) انتخاب نماييد.
براي مصارف مختلف ازلاستيك هايي باطـرح مناسب استفاده نماييد، زيــرا
هرطرحي كاربردويژه اي دارد.

جابجاكردن به موقع لاستيك هادرزيرخودروباعث افزايش عمرآنهامي شود.
براي اينكه لاستيك شما دوام بيشتري داشته باشد و ايمني شماتضمين
شود،بايدپس ازهرپنج هزاركيلومتركاركردلاستيك هابسته به نوع لاستيك
كه راديــال يامعمولي است بر اساس يك الگوي تعريف شده ( كه درمــورد
آن ازافرادمطلع پرسش نماييد. ) جابجاشوند.
 

/ 20 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ali

سلام من رشته مهندسي عمران يکی از شهر هاي جنوب کشورم ميخاستم ببینم ميتونی کمکم کنی؟ من دنبال استاندارد astm ميگردم ميتونی بهم بگی کجا میتونم پيداش کنم؟

b-boys

سلام دوست عزيز. وبلاگ جالبی داريد. به من هم سر بزنيد. اگر مايل بوديد که به همديگر لينک بدهيم حتمآ به نم بگویید. اميدوارم که هميشه شاد و خندان باشی.

farnood hasani

دوست عزيز سلام. از وبلاگ زيبای شما بازديد کردم. اميدوارم در زندگی موفق باشی. به تلاش خود برای وبلاگ نويسی ادامه بده. آينده از آن ماست. به اميد ديدار شما در وبلاگم شما را به خدا می سپارم.

mahmood

انجمن معتادان گمنام يك سازمان جهاني براي ترك اعتياد

مجید

برای شناختن افسانه ای به نام مرسدس به من سر بزنيد .

alireza

عشق ماشينها بياين وبلاگ من.................. ضمنا برای شناختن افسانه ای به نام مرسدس می تونین مجله ماشین شماره آذر ماه ۸۳ رو بخونین.

hussein

سلام .......... دوست عزيز ...... بهترين وبلاگی که تا حالا ديدم ....... مال توست .... خودم هم ممکنه از مطالب شما يه جاهايی استفاده کنم .... برای نشر فرهنگ ترافيک فکر کنم عيبی نداشته باشه ....... امری باشه ...... پيش ما هم بيا .... يا مهدی

نعمتي

سلام. سال نو مبارك. مطالب بسيار عالي و كامل بود. خيلي خوشحال مي شم در مورد سيستم هاي تايمينگ و هوشمند تقاطع ها اطلاعاتي را ارائه دهيد. موفق و پيروز باشيد.

salam

موفق باشی !برای روز عيد قوقا کردم www.aigdownloads.persianblog.ir www.aigz.persianblog.ir خوشهال ميشم به من سربزنی